Brīvdabas mākslas telpa SAVVAĻA reizē ir vieta, mākslas izstāde meža takās, mūzikas un dzejas pasākumi dabai pietuvinatās situācijās, kā arī daudzveidīgas radošu cilvēku rezidences. Tā kļuva par vietu dažādu mākslu un ideju sadursmēm, eksperimentiem un draudzībām. Savvaļu rīko biedrības "Savā vaļā" vienota draugu un domubiedru grupa, kuras sastāvu šobrīd veido Andris Eglītis, Kitija Vasiļjeva, Dita Birkenšteina, Sabīne Vernere, Marija Luīze Meļķe un Aleksejs Beļeckis. 2020. gadā Savvaļu aizsāka mākslinieks Andris Eglītis kopā ar Elīzu Elizabeti Ramzu, Rūdolfu Štameru, Lauru Adamoviču, Henriku Eliasu Zēgneru, Martu Krivadi un citiem radošajiem domubiedriem, taču katrs Savvaļas dalībnieks tiek uzskatīts par vienlīdz svarīgu kopējā procesa norisē.

“Lai dzīve būtu dzīvojama un māksla jēdzīga” – viens no uzdevuma formulējumiem, veidojot Savvaļu. Savukārt galvenais princips – uztvert Savvaļu kā brīnumu.

Sākotnējā ideja – skarbas, dzīvas dabas apstākļos iekārtot Latvijas un ārzemju mākslinieku izstādi – laika gaitā ir augusi un mainījusies, šo pamatu saglabājot. Ap Savvaļas bāzi atrodami vairāki desmiti mākslas darbu; lai apskatītu tos visus, nepieciešama vairāku stundu pastaiga pa laukiem, mežiem, brikšņiem, purviem un ezeriem, taču katrs var veidot savu maršrutu atbilstoši noskaņojumam, kā arī uzturēties Savvaļā cik ilgi vien vēlas – viscaur gadu uz vietas iespējams apmesties teltī Dzīvotnes pļavā vai citviet Savvaļā, iet dīķa pirtī, gatavot ēdienu atvērtajā virtuvē un lasīt grāmatas bibliotēkā.

Kopš 2020. gada Savvaļā eksponēti vairāk nekā 60 Latvijas un ārvalstu mākslinieku darbi, “Savvaļas skitu” ietvaros līdz šim rezidēja vairāk kā 40 dažādu nozaru radošie pārstāvji no Latvijas un ārzemēm, notikuši vairāki desmiti koncerti un performanču un to apmeklējuši vismaz 25 000 cilvēku.

Ceturtās sezonas laikā Savvaļa izveidoja sadarbību ar rezidenču centru "Maajaam" Igaunijā un to tehnoloģiskās mākslas izstādi "Wild Bits", kopīgi veidojot atvērto uzsaukumu trīs mākslas darbu veidošanai, kas tika atklāti Savvaļā 2023. gada vasarā un rudenī pārvietojās uz Wild Bits izstādi, lai kļūtu par daļu no Tartu Eiropas Kultūras galvaspilsētas 2024 programmas. Tā paša gada izskaņā Savvaļa iniciēja jaunu ilgtermiņa sadarbību partnerībā ar "Wild Bits", kultūras organizāciju "Ascendum" un radošo aģentūru "Kemmler Kemmler" (Vācija) un sākot ar 2024. gadu uzsāk Eiropas Savienības programmas "Radoša Eiropa" līdzfinansēto projektu "SPACE: Sustainable Production for Artistic Communities in Europe", kas norisināsies kā daļa no Savvaļas un iesaistīto partneru programmām topošo divu gadu laikā.

Savvaļa ir atvērta jebkuram apmeklētājam un ar to klātienē var iepazīties viscaur gadu, taču pirmos iespaidus var gūt arī mājās. Vairāki filmu mākslinieki ir iemužinājuši Savvaļu savos darbos, starp tiem ir divas dokumentālās filmas - 2022. gadā tapusī režisora Uģa Oltes dokumentālā filma "Kas tu esi savvaļā?" un mākslinieka Alekseja Beļecka 2023. gadā pēc Latvijas Televīzijas pasūtījuma tapusī dokumentalā filma "Latvijas kods. Umba", kas atrodas brīvpieejā RePlay.lv


Uģa Oltes dokumentālā filma "Kas tu esi Savvaļā?"


Alekseja Beļecka dokumentālā filma "Latvijas kods. Umbra"________

Savvaļas norisi nodrošina plašs atbalstītāju loks, starp kuriem ir Valsts Kultūrkapitāla fonds, Latvijas Mobīlais Telefons, Smiltenes pašvaldība, interneta žurnāls Satori, Ķelmēnu maize, Malduguns alus darītava, VV fonds, apkārtnes kaimiņi, privātie ziedotāji un citi draugi.

Savvaļas 5. sezonas darbību un tajā iekļautos notikumus finansiāli atbalsta Eiropas Savienības programma “Radošā Eiropa”, Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF), VKKF mērķprogramma “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma” un Vidzemes plānošanas reģions, LR Kultūras ministrija un Valmieras novada dome.

Kopš 2024. gada Savvaļas norisi līdzfinansē Eiropas Savienība. Projektā paustie uzskati un viedokļi ir tikai autoru uzskati un viedokļi, un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības uzskatus un viedokļus. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestāde par tiem nevar tikt sauktas pie atbildības.


Rekvizīti

BIEDRĪBA "SAVĀ VAĻĀ”

Reģ Nr. 40008308626
Adrese: ”Jaundūķi", Drustu pag., Smiltenes nov., LV-4132
Banka: Swedbank Latvia AS
SWIFT kods: HABALV22
IBAN: LV28HABA0551052704269