Savvaļa ir bez maksas, bet tavs ziedojums palīdz tai augt.

Ziedot iespējams ar pārskaitījumu uz biedrības kontu, maksājuma uzdevumā norādot “Ziedojums”

BIEDRĪBA "SAVĀ VAĻĀ”
Reģ Nr. 40008308626
Adrese: ”Jaundūķi", Drustu pag., Smiltenes nov., LV-4132
Banka: Swedbank Latvia AS
SWIFT kods: HABALV22
IBAN: LV28HABA0551052704269


Biedrībai "SAVĀ VAĻĀ" ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Personas, kuras ziedo sabiedriskā labuma organizācijai, ir tiesīgas saņemt likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus.