no metru dziļa taisna meža grāvja iznāk ūdens dzīvnieks
un dodas uz netālo mellenēm apaugušo kupicu
viņa rokas ir atrofējušās no ilgas bezdarbības
viņš nespēj satvert ogas
dzīvnieks dodas atpakaļ bet netiek grāvī
grāvis ir kļuvis sekls no apakšas
it kā būtu nevis krities ūdens līmenis bet cēlies zemes līmenis
viņš dodas atpakaļ uz netālo mellenēm apaugušo kupicu
viņa rokas vēl vārgas un nepieradušas pie darba
nespēj satvert ogas
dzīvnieks dodas atpakaļ bet netiek grāvī
grāvis kļuvis sekls no apakšas
viņš dodas atpakaļ uz netālo mellenēm apaugušo kupicu

/Marts Pujāts/ 

no metru dziļa taisna meža grāvja iznāk ūdens dzīvnieks
un dodas uz netālo mellenēm apaugušo kupicu
viņa rokas ir atrofējušās no ilgas bezdarbības
viņš nespēj satvert ogas
dzīvnieks dodas atpakaļ bet netiek grāvī
grāvis ir kļuvis sekls no apakšas
it kā būtu nevis krities ūdens līmenis bet cēlies zemes līmenis
viņš dodas atpakaļ uz netālo mellenēm apaugušo kupicu
viņa rokas vēl vārgas un nepieradušas pie darba
nespēj satvert ogas
dzīvnieks dodas atpakaļ bet netiek grāvī
grāvis kļuvis sekls no apakšas
viņš dodas atpakaļ uz netālo mellenēm apaugušo kupicu

/Marts Pujāts/